Điều khoản dịch vụ

Điều khoản Dịch vụ của HaveFun

Cập nhật lần cuối: Tháng 4 năm 2018

Chào mừng bạn đến với HaveFun.com. HaveFun là một nền tảng thị trường cho các dịch vụ được thực hiện bởi người dùng của nó.

Các điều khoản và điều kiện sau đây ( "Điều khoản Dịch vụ" ) quy định việc bạn truy cập và sử dụng trang web HaveFun, bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua website http://HaveFun.comnếu có.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Dịch vụ trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web. Bằng việc sử dụng trang web, mở một tài khoản hoặc bằng cách nhấn vào chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản dịch vụ khi tùy chọn này được tạo sẵn cho bạn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi (ở đây). Nếu bạn không muốn đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Bảo mật, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web. Trang này được cung cấp và có sẵn cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ của HaveFun. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ độ tuổi hợp pháp để tạo thành một hợp đồng ràng buộc và đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện nói trên. Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Trang web hoặc Điều khoản Dịch vụ. Liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để có thể được thực hiện bằng cách gửi một yêu cầu ở đây (liên kết https://HaveFun.com/support).

Điều khoản quan trọng

DV là dịch vụ được cung cấp trên HaveFun.

Người bán là người dùng cung cấp và thực hiện các dịch vụ thông qua DVtrên HaveFun.

Người mua là người dùng mua dịch vụ trên HaveFun.

Trang DV là nơi người bán có thể mô tả các giá trị cung cấp của DV và người mua có thể tạo một đơn hàngmua DV.

Gói DV cho phép người bán cung cấp dịch vụ ở các định dạng vớimức giá khác nhau. Mỗi gói có giá trị từ 49.000 đồng trở lên.

DV tùy chỉnh là những gói DV độc quyền mà người bán có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người mua.

Phiếu đặt hàng là yêu cầu của người mua gửi đi để nhận được DV tuỳ chỉnh từ người bán phù hợp.

Đơn hàng là thỏa thuận chính thức giữa người mua và người bán sau khi mua hàng được thực hiện từ trang DV của người bán. Đơn hàng bao gồm Đơn h&agra